Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

TUYỂN DỤNG LIÊN HIỆP KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG THÁNG 12/2021 TUYỂN DỤNG LIÊN HIỆP KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG THÁNG 12/2021
Gian hàng của Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững đã được ra mắt tại triển lãm ảo Interne Gian hàng của Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững đã được ra..
“Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch “Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Chiêm ngưỡng bức tranh cầu vồng bao phủ lên toàn thành phố Mexico Chiêm ngưỡng bức tranh cầu vồng bao phủ lên toàn thành phố Mexico
Kiến trúc Casa Monterrey của Tadao Ando ở Mexico Kiến trúc Casa Monterrey của Tadao Ando ở Mexico
Xem Tiếp...
GS.TS. Nguyễn Quốc Thông
GS.TS. Nguyễn Quốc Thông
Nghề nghiệp:  Chuyên gia kiến trúc cảnh quan du lịch
Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1951Quá trình đào tạo:
- Đại học: Kiến trúc sư tại  Trường Bách khoa Vacsava, Ba Lan (Năm 1969-1975)
- Thạc sĩ: chuyên ngành Quy hoạch đô thị tại Trường Tổng hợp Paris số 8 (Năm 1996-1997)
- Tiến sĩ: Chuyên ngành Qui hoạch kiến trúc cảnh quan tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Năm 1997)

Quá trình công tác: 35 năm

- 1976-2002: Giảng dạy và nghiên cứu tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, ĐH Xây dựng, ĐH kiến trúc Paris la Villette, Paris Villemin, Paris belleville,Toulouse, Bordeaux Pháp, Viện Nghiên cứu kiến trúc đô thị Paris (IPRAUS) thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS), Viện quy hoạch quốc gia Pháp (IFU), ĐH tổng hợp Montreal, ĐH Bách Khoa Luanda, Angola.
- 2002 - 2011: Tổng biên tập tại Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng
- Hiện nay: Phó chủ tịch tại Hội KTS Việt Nam, Tổng biên tập tại Tạp chí kiến trúc
- 2010 - nay: Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học  STDe

Các công trình công bố chủ yếu
- Tác giả Giáo trình Quy hoạch đô thị NXB Xây dựng (Năm 1983)
- Đồng tác giả Tham gia Sách La conservation des quartiers historiques en Indochine, (tiếngPháp, Việt) (Năm 1994)
- Tác giả Sách Thăng Long - Hà Nội. Mười thế kỷ đô thị hóa NXB Xây dựng (Năm 1995)
- Đồng tác giả Tham gia Sách Hà Nội – Un cycle de metamorphose (tiếng Pháp,Việt) NXB Carthala, Paris (Năm 2000)
- Tác giả Sách Lịch sử đô thị phương Tây cổ đại và trung đại NXB Xây dựng (Năm 2000)
- Đồng tác giả Tham gia Sách Les villes vietnamiennes en transition (tiếng Pháp,Việt) NXB Carthala, Paris (Năm 2006)
- Tác giả Sách Nửa thế kỷ kiến trúc Việt Nam, NXB Xây dựng (Năm 2009)

Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
- Mô hình và giải pháp quy hoạch kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng của Việt Nam
- ĐTKH: Định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng nguồn nước khoáng Ba Vì – Hà Nội.
- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động du lịch khu vực Hồ Gươm
- Dự án: Qui họach tổng thể phát triển du lịch Tỉnh Hà Nam đến 2020, tầm nhìn 2025
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại di tích Làng cổ Đường Lâm
- ĐTKH: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù từ đá tại công viên địa chất toàn cầu, cao nguyên đá Đồng Văn 
- Dự án: Nghiên cứu phát triển du lịch Huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đến 2025, tầm nhìn 2030
- Nghiên cứu phát triển du lịch Huyện Ba Chẽ ( Quảng Ninh) đến 2025, tầm nhìn 2030
- Đề án định hướng phát triển du lịch thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2020 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050

 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: