TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

LIÊN HIỆP KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2020 LIÊN HIỆP KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2020
Tư duy đột phá cho du lịch hậu Covid – 19 Tư duy đột phá cho du lịch hậu Covid – 19
Bàn về quy hoạch và kiến trúc du lịch hậu Covid-19 Bàn về quy hoạch và kiến trúc du lịch hậu Covid-19
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Chiêm ngưỡng ngôi nhà vườn bằng kính độc đáo                            Chiêm ngưỡng ngôi nhà vườn bằng kính độc đáo ..
Ngôi nhà với "tường tàng hình" giữa rừng độc đáo                          Ngôi nhà với "tường tàng hình" giữa rừng độc đáo ..
Xem Tiếp...
NHÂN SỰ
There are no translations available

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC STDe
   Cơ cấu tổ chức gồm có:

  - HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP LIÊN HIỆP (HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP)
             
             Chủ tịch hội đồng sáng lập
:     
 TS. Nguyễn Thu Hạnh
            Các thành viên hội đồng sáng lập:

                  1. GS.TS. Phạm Đức Dương
                               ( Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á)

                  2.
PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh
                              
( Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch)
              

                 3. GS. TS. Phạm Khắc Hùng
                              
( Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công trình Biển)

                 3. GS. TS. Nguyễn Lân
                              
( Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam )

                 4.  TS. Phan Quốc Việt
                              
( Tổng Giám Đốc Tâm Việt Group)

    - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC STDe
1. Cố GS. Phạm Đức Đương - Chủ tịch Hội NCKH Đông Nam Á
2. TS. Nguyễn Thu Hạnh - Chủ tịch STDe
3. GS.TS. Nguyễn Lân - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam
4. PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch
5. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hưng - Phó Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam
6. TS. Nguyễn Quốc Hưng - Nguyễn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
7. PGS.TS. Phạm Hồng Long - Trưởng khoa Du lịch - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
8. TS. Ngô Trung Hải: Tổng thư ký Hiệp hội đô thị Việt Nam
9. GS.TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch hiệp hội Đào tạo Du lịch Việt Nam
10. PGS.TS. Phạm Hùng Cường - Nguyễn Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng
11. Torsten lllgen - Chuyên gia cố vấn du lịch
12. Wolfgang Lierke - Chuyên gia cố vấn du lịch

 

BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chủ tịch kiêm Giám đốc: TS. KTS. Nguyễn Thu Hạnh
Phó Giám đốc (phụ trách khoa học): TS. Trương Văn Quảng
Phó Giám đốc (phụ trách quy hoạch): TS. Trần Xuân Hiếu
Phó Giám đốc (phụ trách markeeting): TS. Nguyễn Thu Hương
Kế toán trưởng: Trần Thị Thu Hương    - ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN:

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

NĂM SINH

 

CHỨC DANH

     1 ThS. Hồ Thị Thu Hà 10-07-1974 Thạc sỹ Tiếng Anh

2

ThS. Lê Trần Phong

28-09-1980

Thạc sỹ Hạ Tầng

3

ThS. Nguyễn Thu Hương

5- 09- 1982

Thạc sỹ Quy hoạch Du lịch

4

ThS. Nguyễn Văn Tuyên

02-12-1983

Thạc sỹ Quy hoạch Du lịch

5

KTS. Nguyễn Phương Yến

03- 10-1986

Thạc sỹ Kiến Trúc

6

Phạm Bích Liên

15-10-1987

KTS Quy hoạch Du lịch

7

Trần Hoàng Hà

14-10-1987

KTS Quy hoạch Du lịch

8

Nguyễn Thị Trang

05-01-1987

Cử nhân Du lịch

9

Trần Ngọc Ban

28-10-1987

KTS Quy hoạch Du lịch

10

Nguyễn Mạnh Thắng

04-02-1986

KTS Quy hoạch Du lịch

11

Lê Thanh Thiệu

15- 04- 1984

KTS Quy hoạch Du lịch

12

Vũ Thị Thu Hà

27-07-1987

KTS Quy hoạch Du lịch

13

KTS. Lê Thị Vân Anh

26-01-1985

KTS Quy hoạch Du lịch

14

Trần Thị Huyền Trang

01-07-1986

KTS Quy hoạch Du lịch

15

Hùng Thị Thanh Phương

20-08-1986

KTS Quy hoạch Du lịch

16

Nguyễn Thị Lan Hương

01- 10- 1987

KTS Quy hoạch Du lịch

 17

 Nguyễn Thị Lý

19-12-1991

 Cử nhân Kinh tế Du lịch

Read more...