Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

Tọa đàm “Định vị thương hiệu các đô thị du lịch biển Việt Nam” Tọa đàm “Định vị thương hiệu các đô thị du lịch biển Việt Nam”
STDe TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2021 STDe TUYỂN DỤNG THÁNG 4/2021
STDe - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN - TOẠ ĐÀM ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU CÁC ĐÔ THỊ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM STDe - TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN - TOẠ ĐÀM ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU CÁC ĐÔ THỊ DU..
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Độc đáo với nhà hàng trong lồng kính ở Anh Độc đáo với nhà hàng trong lồng kính ở Anh
Độc đáo căn nhà làm bằng gỗ Độc đáo căn nhà làm bằng gỗ
Xem Tiếp...
NHÂN SỰ
There are no translations available

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC STDe
   
Cơ cấu tổ chức gồm có:

  - HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP LIÊN HIỆP (HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP)
             
             Chủ tịch hội đồng sáng lập
:     
 TS. Nguyễn Thu Hạnh
            Các thành viên hội đồng sáng lập:

                  1. GS.TS. Phạm Đức Dương
                               ( Chủ tịch Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á)

                  2.
PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh
                              
( Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch)
              

                 3. GS. TS. Phạm Khắc Hùng
                              
( Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công trình Biển)

                 3. GS. TS. Nguyễn Lân
                              
( Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam )

                 4.  TS. Phan Quốc Việt
                              
( Tổng Giám Đốc Tâm Việt Group)

    - HỘI ĐỒNG KHOA HỌC STDe
1. Cố GS. Phạm Đức Đương - Chủ tịch Hội NCKH Đông Nam Á
2. TS. Nguyễn Thu Hạnh - Chủ tịch STDe
3. GS.TS. Nguyễn Lân - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam
4. PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch
5. GS.TS. Nguyễn Quốc Thông - Phó Chủ tịch hội KTS Việt Nam
6. TS. Nguyễn Quốc Hưng - Nguyễn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
7. PGS.TS. Phạm Hồng Long - Trưởng khoa Du lịch - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
8. TS. Ngô Trung Hải: Tổng thư ký Hiệp hội đô thị Việt Nam
9. PGS.TS. Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng vụ Đào tạo, Bộ VHTT và Du lịch
10. PGS.TS. Phạm Hùng Cường - Nguyễn Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng
11. Torsten Illgen - Chuyên gia cố vấn du lịch
12. Wolfgang Lierke - Chuyên gia cố vấn du lịch

 

BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chủ tịch kiêm Giám đốc: TS. KTS. Nguyễn Thu Hạnh
Phó Giám đốc (phụ trách khoa học): TS. Trương Văn Quảng
Phó Giám đốc (phụ trách quy hoạch): TS. Trần Xuân Hiếu
Phó Giám đốc (phụ trách markeeting): TS. Nguyễn Thu Hương
Kế toán trưởng: Trần Thị Thu Hương    - ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA TƯ VẤN STDe

STT HỌ VÀ TÊN LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
 01 TS. Nguyễn Thu Hạnh Qui hoạch du lịch
 02 TSKH. Nguyễn Quốc Hưng Marketing Du lịch
 03 PGS. TS. Lê Anh Tuấn Sản phẩm Du lịch
 04 PGS.TS. Phạm Hồng Long Kinh tế Du lịch
 05 TS. Nguyễn Văn Bình Du lịch văn hoá
 06 GS.TS. Nguyễn Lân Qui hoạch đô thị du lịch
 07 GS. TS. Nguyễn Quốc Thông Kiến trúc cảnh quan du lịch
 08 PGS.TS. Phạm Hùng Cường Du lịch nông nghiệp
 09 TS. Trương Văn Quảng Qui hoạch đô thị du lịch
 10 TS. Trần Xuân Hiếu Qui hoạch đô thị du lịch
 11 TS. Nguyễn Quang Minh Qui hoạch bảo tồn di sản
 12 TS. Lê Quỳnh Chi Qui hoạch bảo tồn di sản
 13 TS. Nguyễn Văn Tuyên Kiến trúc cảnh quan du lịch
 14 Ths. Nguyễn Thu Hương Du lịch nông nghiệp
 15  Ths. Nguyễn Đăng Toàn  Qui hoạch Đô thị
 16  Ths. Hồ Mộng Long  Thiết kế công trình du lịch
 17  Ths. Nguyễn xuân Cường  Tin học
 18   Ths. Ngô Quý Đức  Tin học
 19  Ths. Nguyễn Bá Toàn  Giao thông
 20  Ths. Lê Cường  Kinh tế Du lịch
 21  Ths.Trần Hoàng Hà  Qui hoạch du lịch
 22  Ths. Lương Thuỳ Anh  Môi trường du lịch
 23  Ths.Đào Thu Trang  Du lịch sinh thái
 24  Lê Thị Kim  Dịu  Kiến trúc cảnh quan du lịch
 25  CN.Trần Thị Thu Hương   Kinh tế du lịch
 26 CN.Lê Trung Kiên  Kinh tế du lịch
 27  CN. Nông Thị Chi  Văn hoá du lịch
 28  KS. Nguyễn Hữu Tình  Hạ tầng du lịch
 29  KTS.Nguyễn Ngọc Hiếu  Qui hoạch du lịch
 30  KTS. Phạm Anh  Qui hoạch du lịch
 31  CN. Trương Thị Thu Hường  Môi trường du lịch
 32  CN. Nguyễn Hoài Thương  Văn hoá du lịch
 33  KTS. Bùi Anh Tú  Qui hoạch du lịch
 34  KTS. Nguyễn Phúc Hồng Sơn  Qui hoạch du lịch
 35  KTS. Trần Minh Chiến  Qui hoạch du lịch
 36  KTS. Trần Trường Giang  Qui hoạch du lịch
 37  CN. Nguyễn Hải Lan  Kế toán
 38  CN. Phạm Khôi Vũ  Marketing
 39  CN. Lê Nam Nhật  Marketing
 40  KTS. Đào Thu Trang  Kiến trúc cảnh quan
 41  CN. Lê Trung Kiên  Kinh tế
 42  CN. Trịnh Thị Bích Ngọc  Môi trường
 43  CN. Phạm Thị Thuý  Môi trường
 44  Wolfgang Lierke
( chuyên gia người Đức)
 
 Chuyên gia cố vấn du lịch
 45  Torsten Illgen
( chuyên gia người Đức)
 
 Chuyên gia cố vấn du lịchRead more...