Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

"CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH" TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC..
"CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN": GÓC NHÌN TỪ KHOA HỌC LIÊN NGÀNH "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN": GÓC NHÌN TỪ KHOA HỌC LIÊN NGÀNH
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Lạ lùng chuyến bay hành khách không biết nơi đến Lạ lùng chuyến bay hành khách không biết nơi đến
Quán cà phê Nhật gây sốt với những con chuột khổng lồ Quán cà phê Nhật gây sốt với những con chuột khổng lồ
Xem Tiếp...
ThS. KTS NGUYỄN THU HƯƠNG
Ths. Nguyễn Thu Hương
Chức vụ: Phó Giám đốc STDe

Quá trình đào tạo:
- Đại học: Ngành học: Kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng
- Thạc sĩ:  chuyên ngành Kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng

Quá trình công tác:

-  Từ 2006 đến nay: Giản viên Bộ môn Quy hoạch tại trường ĐH Xây Dựng
-  Từ 2006 đến nay:Chuyên gia quy hoạch tại Công ty tư vấn kiến trúc xây dựng TT -As
- Hiện nay: Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững STDe

 Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
- Tổ chức khai thác không gian Kiến trúc cảnh quan các khu di tích LSVH thuộc T.P Hà nội và phụ cận nhằm phục vụ cho chiến l¬ược phát triển du lịch Thủ đô.
- Nghiên cứu giải pháp thu gom và xử lý tổng hợp chất thải theo mô hình bán tập trung cho các đô thị Việt Nam. Nghiên cứu điển hình tại TP Hà Nội.
- Xây dựng tài liệu môn học Cơ sở Quy hoạch cho ngành quy hoạch


 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: