Đại học Nữ sinh Ewha được thành lập năm 1886. Ảnh: Isepstudyabroad

Đại học Nữ sinh Ewha được thành lập năm 1886. Ảnh: Isepstudyabroad