Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

"CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH" TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC..
"CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN": GÓC NHÌN TỪ KHOA HỌC LIÊN NGÀNH "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN": GÓC NHÌN TỪ KHOA HỌC LIÊN NGÀNH
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Kỳ lạ ngôi làng không có đàn ông Kỳ lạ ngôi làng không có đàn ông
10 khách sạn độc, lạ trên thế giới 10 khách sạn độc, lạ trên thế giới
Xem Tiếp...
Phạm Hồng Long
PGS.TS. Phạm Hồng Long
Nghề nghiệp:  Chuyên gia du lịch
Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1976                                  Quá trình đào tạo
- Đại học: chuyên ngành Du lịch tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Đại học: chuyên ngành Hành chính học tại Học viện Hành chính Quốc gia
- Thạc sĩ: chuyên ngành Quản trị du lịch tại Đại học Bắc Malaysia
- Tiến sĩ: chuyên ngành Du lịch tại Đại học Rikkyo – Nhật Bản

Quá trình công tác:

- 1999 - 2013: Giảng viên tại Khoa Du lịch học, Đại học KHXH & NV
- 2013 - 2015: Phó Chủ nhiệm Khoa tại Khoa Du lịch học, Đại học KHXH & NV
- 2015-nay: Trưởng khoa  tại Khoa Du lịch học, Đại học KHXH & NV
- 2015 - nay: Uỷ viên Hội đồng khoa học STDe

Các công trình công bố chủ yếu:

- Đồng tác giả Tourism Students’ Motivational Orientations: The case of Vietnam Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2018, Volume 23 Issue 1, pp. 68-78 (thuộc danh mục ISI (SSCI) và Scopus, H index 29, IF 0.73, chỉ số trích dẫn 01) (Năm 2018)
- Đồng tác giả Can Tourism Promote Inclusive Growth? Supply Chains, Ownership and Employment in Ha Long The Journal of Development Studies, 2018, Volume 54 Issue 2, pp.359-375 (thuộc danh mục ISI (SSCI) và Scopus, H index 72, IF 1.0, chỉ số trích dẫn 11) (Năm 2018)
...

Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia :
- Hỗ trợ triển khai một số mô hình du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An (theo nghiên cứu đề xuất đã được hỗ trợ kinh phí năm 2019 tại Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày2/8/2019)
- Đề án Định hướng phát triển du lịch Thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến 2050
...


 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: