Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

Tư duy đột phá trong khai thác tài nguyên đô thị du lịch biển
TẶNG 15 HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN THAM GIA LỚP "TƯ DUY SÁNG TẠO ĐỘT PHÁ..
Chọn đúng giá trị cốt lõi để định vị thương hiệu du lịch
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Độc đáo khu nhà ốp gương “tàng hình” giữa vườn cây
Tòa nhà cao nhất Thái Lan – MahaNakhon 84 tầng
Xem Tiếp...
CÁC VĂN BẢN VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH
There are no translations available


Các văn bản trong kho Ngày bổ xung
     
Nghị định 94/2003/NĐ-CP 19/3/2010
Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 của  Chính Phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.
lượt người xem: 183
 
Quyết định 63/2008/QĐ-TTg 13/5/2009

Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

lượt người xem: 2449
 
Quy chế làm việc của Tổng cục Du lịch 13/5/2009
lượt người xem: 533
 
Quyết định số 327/QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

lượt người xem: 1164
 
Quyết định số 328/QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khách sạn

lượt người xem: 807
 
Quyết định số 329/QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Lữ hành

lượt người xem: 623
 
Quyết định số 330 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

lượt người xem: 574
 
Quyết định số 331 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

lượt người xem: 676
 
Quyết định số 332 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính

lượt người xem: 402
 
Quyết định số 333 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thị trường du lịch

lượt người xem: 577
 
Quyết định số 334 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Du lịch

lượt người xem: 421
 
Quyết định số 335 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Du lịch

lượt người xem: 439
 
Quyết định số 336 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin du lịch

lượt người xem: 537
 
Quyết định số 337 /QĐ-TCDL 12/5/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch

lượt người xem: 396
 
Quyết định 493/QĐ-TCDL 16/10/2006

Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ngày 09/10/2006 về việc ban hành Chương trình hành động của Tổng cục Du lịch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

lượt người xem: 1808

Quyết định 97/2003/QĐ-TTg 12/1/2005

Quyết định ngày 14/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục Du lịch giai đoạn 2003-2005

lượt người xem: 1967
 
Quyết định 99/2004/QĐ-TTg 12/1/2005

Quyết định ngày 1/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con


 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: