Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ QUÍ III THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ QUÍ III
"CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN" ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG
TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC LIÊN NGÀNH" TỌA ĐÀM "CHỮA LÀNH VỚI THIÊN NHIÊN: GÓC NHÌN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA KHOA HỌC..
Xem Tiếp...

Tin du lịch

The Shard - tòa nhà chọc trời từng "gây sốt" ở châu Âu The Shard - tòa nhà chọc trời từng "gây sốt" ở châu Âu
Khám phá tòa nhà Casa Mila được thiết kế bằng kiến trúc "lập dị" ở Barcelona Khám phá tòa nhà Casa Mila được thiết kế bằng kiến trúc "lập dị" ở..
Xem Tiếp...
TS. Trương Văn Quảng
TS. TRƯƠNG VĂN QUẢNG
Chức vụ: Phó Giám đốc STDe
Nghề nghiệp: Chuyên gia Quy hoạch đô thị

Quá trình đào tạo:
- Tốt nghiệp chuyên môn Quy hoạch đô thị  Đại học Quốc gia Tirana năm 1973
- Thạc sĩ Quy hoạch không gian và xây dựng Đô thị - Trường Đại học Xây Dựng năm 2004

Quá trình công tác:
- 1979-1999: Tham gia thiết kế các đồ án QHXD tại Viện Qui hoạch ĐTNT (nay là viện Qui hoạch ĐT & NT Quốc gia)
- 1999-2001: Trưởng phòng NCKH và CGCN tại Viện Qui hoạch ĐTNT (nay là viện Qui hoạch ĐT & NT Quốc gia)
- 2001-2004: Phó GĐ, GĐ trung tâm NC&QH môi trường đô thị nông thôn tại Viện Qui hoạch ĐTNT (nay là viện Qui hoạch ĐT & NT Quốc gia)
- 2004-2009:  Trưởng phòng QL KHKT tại Viện Qui hoạch ĐTNT (nay là viện Qui hoạch ĐT & NT Quốc gia)
- 2009-2015: Phó viện trưởng viện Qui hoạch ĐT & NT Quốc gia tại Viện Qui hoạch ĐTNT (nay là viện Qui hoạch ĐT & NT Quốc gia)
- 2015- nay: Phó Giám đốc STDe

Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

- Nghiên cứu hướng dẫn lập quy hoạch đô thị ven biển theo hướng phát triển bền vững
- Nghiên cứu quy hoạch không gian công cộng cho các đô thị du lịch ven biển tăng khả năng tiếp cận và khả thích ứng với biến đổi khí hậ
u

Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

- Tham gia đào tạo các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn cho các bộ viện và một số địa phương trong cả nước về qui hoạch xây dựng, phát triển, quản lí đô thị
- Tham gia giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hướng dẫn học viên, thạc sỹ, sinh viên chuyên ngành qui hoạch không gian, quản lý đô thị và kiến trúc công trình
- Thường xuyên có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Kiến trúc (Hội KTS Việt Nam), Tạp chí Xây dựng (bộ Xây dựng), Tạp chí qui hoạch xây dựng (VIUP), Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.  

 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: