Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

STDe - VTV1 - TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, nhà Khoa học của những tư duy ngược: biến họa thành phúc STDe - VTV1 - TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, nhà Khoa học của những tư duy ngược: biến..
STDe - PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ LÀNG DI SẢN TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG STDe - PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ LÀNG DI SẢN TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG..
“Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch “Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Những resort đẹp nhất thế giới view đỉnh cao, kiến trúc độc đáo Những resort đẹp nhất thế giới view đỉnh cao, kiến trúc độc đáo
10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ 10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ
Xem Tiếp...
Chức năng nhiệm vụ
There are no translations available

Sứ mệnh:       “ TƯ DUY ĐỘT PHÁ”   
                       
 
                        “ Thay đổi tư duy khai thác tài nguyên
                          để tạo bước đột phá cho du lịch Việt Nam”


Chức năng của Liên hiệp:

Tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ tâm huyết có trình độ quản lý và chuyên môn để nghiên cứu khoa học và công nghệ về du lịch.Ứng dụng , thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ vào phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả bền vững.

Nhiệm vụ của Liên hiệp:


Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch; ứng dụng những kết quả nghiên cứu vào phát triển du lịch Việt Nam.
Các dịch vụ KH&CN của STDe bao gồm: Tư vấn xây dựng chiến lược, lập dự án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết về du lịch; Tư vấn, phản biện và giám định các dự án quy hoạch đầu tư phát triển du lịch; Tư vấn xúc tiến quảng bá du lịch; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức hội thảo khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên;
Hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp (Theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH & CN  A- 895)
 
CƠ CẤU BỘ MÁY STDe:

Tổng số: 45 người (kể cả nhân viên chính thức và cộng tác viên)
* Ban giám đốc STDe:
- Chủ tịch kiêm Giám đốc: TS.Nguyễn Thu Hạnh
- Phó Giám đốc ( phụ trách khoa học): TS. Trương Văn Quảng
- Phó Giám đốc ( phụ trách quy hoạch): TS. Trần Xuân Hiếu
- Phó Giám đốc ( phụ trách marketing): Ths. Nguyễn Thu Hương
- Kế toán trưởng: Trần Thị Thu Hương
* Hội đồng quản lý STDe: 01 chủ tịch và 03 ủy viên
* Hội đồng Khoa học STDe: 12 thành viên ( 03 Giáo sư, 04 Phó Giáo sư, 03 Tiến sĩ; 02 Thạc sĩ)
* Hội đồng xúc tiến đầu tư du lịch STDe : 9 thành viên ( 07 Tiến sĩ, 02 cử nhân kinh tế )
* Văn phòng STDe: phòng Hành chính – Nhân sự, phòng Kế toán và phòng Hợp tác quốc tế.
* Các Trung tâm trực thuộc STDe: 7 trung tâm

-  Trung tâm Nghiên cứu - Qui hoạch du lịch bền vững
-  Trung tâm Nghiên cứu - Quy hoạch vùng và đô thị
-  Trung tâm Nghiên cứu - Thiết kế công trình Du lịch
-  Trung tâm du lịch Văn hoá - Tâm linh
-  Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông thôn
-  Trung tâm đào tạo Tư duy đột phá  
-  Trung tâm ứng dụng và quảng bá du lịch 4.0
* Công ty TNHH Self- Happiness: Công ty con ( trực thuộc STDe): Nơi triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của STDe vào thực tế.
* Câu lạc bộ “Du lịch xanh - STDe”: 379 hội viên
Read more...