Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

STDe - VTV1 - TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, nhà Khoa học của những tư duy ngược: biến họa thành phúc STDe - VTV1 - TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, nhà Khoa học của những tư duy ngược: biến..
STDe - PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ LÀNG DI SẢN TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG STDe - PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ LÀNG DI SẢN TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG..
“Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch “Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Những resort đẹp nhất thế giới view đỉnh cao, kiến trúc độc đáo Những resort đẹp nhất thế giới view đỉnh cao, kiến trúc độc đáo
10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ 10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ
Xem Tiếp...
Dịch vụ sáng tạo SPDL
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SÁNG TẠO SẢN PHẨM DU LỊCH
There are no translations available

Hãy liên hệ ngay với STDe
để có ngay những sản phẩm du lịch đột phá
cho địa phương hoặc doanh nghiệp của bạn!

1.    Các loại hình dịch vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch:


Có 3 loại dịch vụ chính:
1.1. Nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tổng thể cho điểm đến (cấp vùng, cấp Tỉnh, cấp Thành phố, cấp huyện hoạc khu du lịch quốc gia)
* Kinh phí cho dịch vụ theo đơn giá nhà nước qui định (khoảng 30% kinh phí của qui hoạch tổng thể phát triển du lịch)
Bao gồm các nội dung nghiên cứu sau:
    a) Phân tích nhu cầu du lịch của thị trường: Dựa trên việc phân tích các khía cạnh sau:
- Bối cảnh kinh tế- xã hội và  trình độ khoa học kỹ thuật thế giới.
- Các mối quan hệ chính trị trên thế giới.
- Cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến sự  phát triển du lịch.
- Xác định xu hướng phát triển của thị trường.
    b) Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch của điểm đến :   
    * Đánh giá tiềm năng du lịch của điểm  đến đến trên cơ sở :    
- Thống kê, Phân tích, đánh giá mức độ hấp dẫn của tài nguyên du lịch và mức độ nhạy cảm của môi trường.
- Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của điểm đến.
- Phân tích đánh giá điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của ngành du lịch.
- Phân tích đánh giá vị trí, vai trò du lịch của điểm đến trong mối quan hệ cạnh tranh .
    * Phân tích đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên và phát triển sản phẩm du lịch.
- Hiện trạng khách: số lượngkhách, doanh thu, cơ cấu khách, đặc điểm nhu cầu, …
- Hiện trạng khai thác tài nguyên và những tác động đến môi trường
- Hiện trạng tổ chức không gian và tuyến điểm du lịch
- Hiện trạng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch
- Những khó khăn về quản lý, kinh doanh, nguồn nhân lực trong quá trình xây dựng sản phẩm.
- Đánh giá tổng hợp hiện trạng: Xác định những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân.
    c) Đánh giá tổng hợp các yếu tố khách quan và chủ quan.
Xác định những cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của điểm đến.
    d) Định hướng phát triển sản phẩm du lịch tổng thể của điểm đến.
- Xác định vị trí, vai trò du lịch của điểm đến trong khu vực.
- Định hướng các thị trường khách mục tiêu ( dự báo số lượng và cơ cấu khách theo quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp, khả năng chi trả,…)
- Định vị thương hiệu- hình ảnh đặc trưng cho sản phẩm du lịch của điểm đến.
- Định hướng khai thác tài nguyên du lịch theo không gian, thời gian ( phân vùng khai thác theo không gian lãnh thổ, phân kỳ phát triển)
- Định hướng phát triển các loại hình du lịch, tuyến điểm du lịch và lọai hình dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường mà không làm tổn hại đến tài nguyên và môi trường trong tương lai. Đề xuất các nguyên tắc phát triên để quản lý tốt các hoạt động du lịch này trong một hệ thống.  
- Phân công kế hoạch thực hiện cho các đối tượng tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm (các sở, ban ngành, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư,)
- Đề xuất các giải pháp mang tính liên ngành ( cơ chế, chính sách, nguồn vốn,...) để thúc đẩy sự phát triển của họat động du lịch trong thực tế một cách hiệu quả.
( khách hàng chủ yếu của dịch vụ Nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tổng thể cho điểm đến là các cơ quan Quản lý Nhà nước như: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch, các Sở Du lịch, các UBND Thành phố và UBND Huyện )

1.2. Nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm du lịch cho doanh nghiệp
( chiến lược marketing cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch):
* Kinh phí cho dịch vụ trong khoảng từ 50tr - 500tr VNĐ  ( thỏa thuận trực tiếp theo qui mô và loại hình sản phẩm du lịch)  
Bao gồm các nội dung nghiên cứu sau:
- Tìm hiểu cơ chế chính sách của nhà nước và địa phương, tìm hiểu chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tổng thể của điểm đến ( đã được phê duyệt).
- Xác định thị trường mục tiêu phù hợp với khả năng cung ứng của của công ty.
- Lựa chọn các loại hình hàng hoá và dịch vụ phù hợp với chiến lược sản phẩm của điểm đến, phù hợp với mong muốn của thị trường mục tiêu và có sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng kinh doanh lọai hình dịch vụ tương tự .
-  Định vị thương hiệu cho sản phẩm.
-  Xây dựng ý tưởng và thiết kế nội dung, hình thức cho sản phẩm trên cơ sở những định hướng của qui họach chiến lược vùng.
-  Đầu tư xây dựng sản phẩm.
-  Định giá cho sản phẩm.
-  Xúc tiến quảng bá sản phẩm đến các thị trường mục tiêu.
( khách hàng chủ yếu của dịch vụ nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm Du lịch là  doanh nghiệp du lịch )

1.3. Dịch vụ chuyển giao công nghệ sản phẩm: thi công, thiết kế sản phẩm hoặc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. ( theo giá thành thỏa thuận trực tiếp đối với từng loại hình sản phẩm)

( khách hàng chủ yếu của dịch vụ nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm Du lịch là các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các địa phương hoặc doanh nghiệp du lịch )

1.4. Dịch vụ đào tạo cách tư duy sáng tạo sản phẩm du lịch :
- Cung cấp sách “ Tư duy sáng tạo sản phẩm du lịch” (xem tóm tắt )
- Hướng dẫn thực hành 6 phương pháp tư duy sáng tạo (xem tóm tắt)
- Kinh phí cho dịch vụ (xem tóm tắt)
( khách hàng chủ yếu của dịch vụ nghiên cứu chiến lược phát triển sản phẩm Du lịch là các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các địa phương hoặc doanh nghiệp du lịch)

2. Liên hệ dịch vụ:

Số máy văn phòng STDe: 043.6284752  hoặc 0936631970 ( gặp TS. Nguyễn Thu Hạnh)
Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

3. GIẢM GIÁ 50% SÁCH “ TƯ DUY SÁNG TẠO SẢN PHẨM DU LỊCH ”

STDe- CHÀO MỪNG NGÀY DU LỊCH VIỆT NAM - 9/7/2014
GIẢM GIÁ 50% SÁCH “ TƯ DUY SÁNG TẠO SẢN PHẨM DU LỊCH ”
Sách “ Tư duy sáng tạo sản phẩm du lịch” là ấn phẩm đặc biệt của Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững ( STDe), tổ chức nghiên cứu khoa học tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo sản phẩm du lịch tại Việt nam.
Hiện nay STDe đã công bố rất nhiều bộ sản phẩm du lịch mang tính đột phá cho du lịch VN như: Sản phẩm du lịch từ “ Mưa, bão, lụt ”; 
Sản phẩm du lịch “Cát, Muối và Rác”; Sản phẩm du lịch “ Kỳ quan hạ Long”; Sản phẩm du lịch “ Việt Nam vẻ đẹp bất tận”…
Các sản phẩm vô cùng độc đáo này đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới trong vấn đề khai thác tài nguyên và sáng tạo sản phẩm du lịch tại VN.
Sách “Tư duy sáng tạo sản phẩm du lịch” sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch tiếp cận với cách tư duy sáng tạo ra các sản phẩm du lịch đặc biệt đó để có thể tự đề xuất ra những sản phẩm du lịch mới cho doanh nghiệp của mình.
Nội dung sách bao gồm 97 trang khổ 20cm x 25 cm:
Phần 1: Khái niệm và phương pháp tiếp cận
Phần 2: 6 phương pháp sáng tạo sản phẩm du lịch đột phá
Phần 3: Giới thiệu bộ sản phẩm du lịch “ Trải nghiệm Mưa, bão, lụt Miền Trung”
Giá bìa: 135.000 VĐ ( GIẢM GIÁ CÒN 65.000 đ/ QUYỂN)
Các độc giả có nhu cầu mua sách vui lòng liên hệ mua sách theo số ĐT:
043 628 4752 hoặc 0926337450 (gặp Ms. Linh) hoặc e-mail vào hòm thư của STDe theo địa chỉ: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ! Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi sách nhanh nhất đến tận tay quí vị.
GIẢM GIÁ 50% DỊCH VỤ TƯ VẤN SÁNG TẠO SẢN PHẨM DU LỊCH CHO DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU LỊCH

Chi tiết dịch vụ vui lòng xem đường link: dulichbenvung.vn/index.php
Read more...