Advertisement
  • English
  • Vietnamese

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

STDe - VTV1 - TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, nhà Khoa học của những tư duy ngược: biến họa thành phúc STDe - VTV1 - TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, nhà Khoa học của những tư duy ngược: biến..
STDe - PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ LÀNG DI SẢN TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG STDe - PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ LÀNG DI SẢN TRONG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG..
“Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch “Mô hình du lịch cách ly“ với khả năng thích ứng trong và sau đại dịch
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Những resort đẹp nhất thế giới view đỉnh cao, kiến trúc độc đáo Những resort đẹp nhất thế giới view đỉnh cao, kiến trúc độc đáo
10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ 10 công trình kiến trúc nguyên khối kỳ lạ
Xem Tiếp...
Kinh nghiệm QHDL
Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện
There are no translations available


STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ
01 ĐTKH: Thực trạng và giải pháp phát triển các khu du lịch Quốc gia biển miền Trung VN Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
02 ĐTKH: Nghiên cứu phát triển hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa tại các di sản văn hóa thế giới của Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
03 ĐTKH cấp thành phố: nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động du lịch khu vực Hồ Gươm Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
04 ĐTKH cấp thành phố: Định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng nguồn nước khoáng Ba Vì – Hà Nội Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
05 ĐTKH cấp thành phố: nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch tại di tích làng cổ Đường Lâm Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
06 ĐTKH cấp tỉnh: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc thù từ công viên địa chất toàn cầu, cao nguyên đá Đồng Văn Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang
07 ĐTKH cấp thành phố: Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch – kiến trúc nhà ở nông thôn vùng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu (giới hạn tại vùng Đồng Tháp ) Liên hiệp Các hội KHKT Việt Nam
08 ĐTKH cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất mô hình làng nghề- du lịch và làng di sản- du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng nhằm góp phần phát triển KTXH và xây dựng nông thôn mới Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thônRead more...
 
Các dự án qui hoạch tổng thể phát triển du lịch đã thực hiện
There are no translations available

STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ
01 Tư vấn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch TP Hạ Long UBND TP Hạ Long
02 Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Vân Đồn UBND huyện Vân Đồn
03 Quy hoạch sản phẩm du lịch Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long Sở Du lịch Quảng Ninh
04 Tư vấn Quy hoạch tổng thể Phát triển Du lịch Hà Nam giai đoạn 2011 – 2020 tầm nhìn 2030 UBND tỉnh Hà Nam
05 Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc huyện Bình Liêu ( Tỉnh Quảng Ninh) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. UBND huyện Bình Liêu – Quảng Ninh
 
06 Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện Bình Liêu - Quảng Ninh đến năm 2025 tầm nhìn 2030 UBND huyện Bình Liêu – Quảng Ninh
 
07 Dự án Nghiêm cứu phát triển du lịch huyện Tiên Yên – Quảng Ninh đến 2025 tầm nhìn 2030 UBND huyện Tiên Yên – Quảng Ninh
 
08 Dự án: Nghiên cứu phát triển du lịch huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh UBND huyện Ba Chẽ
 
09 Tư vấn lập nhiệm vụ, dự toán tư vấn chiến lược Marketing du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng 2030 Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh
10 Đề án xây dựng và quảng bá sản phẩm thương hiệu khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử Công ty cổ phần dịch vụ Tây Yên Tử
11 Đề án: Định hướng phát triển du lịch thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND TP Cẩm Phả
12 Đề án: “Xây dựng sản phẩm du lịch làng văn hoá du lịch làng cổ Lộc Yên, Giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030” Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tiên Phước

Read more...
 
Các dự án qui hoạch chi tiết phát triển du lịch đã thực hiện
There are no translations available

STT TÊN DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ
01 Quy hoạch chi tiết khu du lịch núi Trường Lệ Sở Du lịch Thanh Hoá
02 Quy hoạch chi tiết phát triển du lịch Tam Chúc Sở Du lịch Hà Nam
03 Quy hoạch chi tiết khu du lịch Ao Vua Sở Du lịch Hà Tây
04 Quy hoạch chi tiết điểm du lịch nhân văn tưởng niệm nhà văn Nam Cao Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nam
Read more...