DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA STDe

TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

TẶNG 15 HỌC BỔNG ( TRỊ GIÁ TỪ 2.100 VNĐ đến 7.000.000 VNĐ) CHO SINH VIÊN VÀ CỬ NHÂN, KỸ SƯ MỚI RA TR TẶNG 15 HỌC BỔNG ( TRỊ GIÁ TỪ 2.100 VNĐ đến 7.000.000 VNĐ) CHO SINH VIÊN VÀ CỬ..
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STDe - THÁNG 6/2019 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STDe - THÁNG 6/2019
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STDe - QUÝ I / 2019 THÔNG TIN TUYỂN DỤNG STDe - QUÝ I / 2019
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Nhà hàng dưới nước lớn nhất và độc đáo nhất thế giới tại Nauy Nhà hàng dưới nước lớn nhất và độc đáo nhất thế giới tại Nauy
Độc đáo ngôi nhà có kiến trúc như một... cây cầu Độc đáo ngôi nhà có kiến trúc như một... cây cầu
Xem Tiếp...
TS. NGUYỄN VĂN BÌNH
There are no translations available


LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:
 
Họ và tên:                   Nguyễn Văn Bình                               Giới tính       Nam
Ngày tháng năm sinh:            20/8/1950
Quê quán:       Đông Sơn, Thanh Hoá
Học vị cao nhất:         Tiến sĩ              Năm phong học vị:     1985
Thường trú:    15, Hàng Chuối, Hà Nội
Điện thoại:      NR. 38214196;  Mobi:           0913351968
Email: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:
 
1. Đại học:
- Hệ đào tạo:         Chính quy
- Nơi đào tạo:    Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mát xcơ va, mang tên Lômônôxôp.
- Ngành học chuyên môn: Khảo cổ học.
- Nước đào tạo:          Liên Xô cũ                               Năm tốt nghiệp:         1974
 
2. Sau đại học:
- Bằng tiến sỹ/Phó tiến sỹ chuyên ngành:   Khảo cố học   năm cấp bằng: 1985
- Nơi đào tạo: Bungaria
- Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất:          Phương pháp nghiên cứu các sưu tập công cụ thời đại đồ đá cũ, sơ kỳ thời đại đá mới ( qua tư liệu các sưu tập đá lửa ở miền bắc Bungaria)
 
3. Ngoại ngữ:            1. Nga văn                   Mức độ thành thạo:   Đọc, nói, viết
                                    2. Bungaria                   Mức độ thành thạo:   Đọc, nói, viết
                                    3. Anh văn                    Mức độ thành thạo:   Đọc, nói, viết   
                                    4. Pháp văn                  Mức độ thành thạo:   Đọc
 
4. Tham gia các dự án quốc tế
-Năm 1999- 2000: Làm Điều phối viên Quốc gia Dự án của UNWTO- VIE/0012: “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển bền vững du lịch Việt Nam”
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2003 - 2005 Văn phòng Tổng cục Du lịch Tổng hợp thông tin
1994 - 2003 Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Tổng hợp, đào tạo và Hợp tác quốc tế
1974 - 1994 Viện Khảo cổ học - Trung tâm khoa học xã hội Việt Nam Cán bộ nghiên cứu, trợ lý đối ngoại
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
 
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN,Bộ,Ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
 1 Định hướng quy hoạch du lịch văn hoá Bắc Ninh 1997 Viện Chủ nhiệm
 2 Thị trường du lịch ASEAN và hướng khai thác đối với du lịch Việt Nam 1998 Bộ Chủ nhiệm
 3 Đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch phục vụ quản lý khai thác bền vững 2000 Nhánh đề tài cấp NN Chủ nhiệm
 4 Chủ trương và giải pháp thúc đẩy xã hội hoá Du lịch Việt Nam 2003 Bộ Chủ nhiệm
 5 Chủ trương và giải pháp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá phục vụ phát triển du lịch 2004/2005 Bộ Chủ nhiệm
 6 Nghiên cứu đề xuất tiêu chí xây dựng một số điểm khảo cổ phục vụ mục đích phát triển du lịch 2009 - 2010 Bộ Chủ nhiệm
  Không kể các công trình trước năm 1995 khi còn ở Viện Khảo cổ cũng như sau khi về Du lịch nhưng không chủ nhiệm, chỉ tham gia.      

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình năm công bố, nơi công bố)          
            Sách:
  • Văn hoá Hoà Bình ở Viêt Nam; 1984, Viện Khảo cổ học (đồng tác giả)
  • Khảo cổ học Việt Nam; 1990, Viện Khảo cổ học (đồng tác giả)
  • Tài nguyên và môi trường Du lịch Việt Nam; 1998, Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (đồng tác giả)
 
3. Nhiều bài báo chuyên ngành khảo cổ và du lịch được đăng tải trên Tạp chí Khảo cổ học và Tạp chí Du lịch Việt Nam.
 
                                                                        Hà Nội ngày         tháng        năm 2011 
                                                                                   Nhà khoa học ký tên
                                                                                    (Ghi rõ chức danh, học vị)    
 
 

 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: