TIN HOẠT ĐỘNG - STDe

LIÊN HIỆP KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2020 LIÊN HIỆP KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2020
Tư duy đột phá cho du lịch hậu Covid – 19 Tư duy đột phá cho du lịch hậu Covid – 19
Bàn về quy hoạch và kiến trúc du lịch hậu Covid-19 Bàn về quy hoạch và kiến trúc du lịch hậu Covid-19
Xem Tiếp...

Tin du lịch

Chiêm ngưỡng ngôi nhà vườn bằng kính độc đáo                            Chiêm ngưỡng ngôi nhà vườn bằng kính độc đáo ..
Ngôi nhà với "tường tàng hình" giữa rừng độc đáo                          Ngôi nhà với "tường tàng hình" giữa rừng độc đáo ..
Xem Tiếp...
STDe - VTC10 - QUY HOẠCH KIẾN TRÚC DU LỊCH HẬU COVID - 19
STDe - VTC10 - QUY HOẠCH KIẾN TRÚC DU LỊCH HẬU COVID - 19                                                              

20/6/2020
 
Ngày 6/6/ 2020 tại Hà Nội, Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững đã tổ chức tọa đàm bàn tròn về Qui hoạch kiến trúc du lịch hậu Covid-19. Tọa đàm nhằm Qui tụ các sáng kiến, giải pháp qui hoạch và kiến trúc công trình du lịch nhằm thích ứng với bối cảnh đại dịch Covid-19.
Nội dung tọa đàm tập trung giải quyết 3 vấn đề:
1. Xu hướng du lịch hậu Covid- 19 tác động như thế nào đến qui hoạch và kiến trúc du lịch ?
2. Qui hoạch và kiến trúc du lịch cần thay đổi như thế nào ?
3. Đề xuất hướng đi, giải pháp trước mắt và kế hoạch lâu dài để qui hoạch, kiến trúc du lịch thích ứng với hậu Covid- 19 và các biến đổi thiên nhiên xã hội khác.


 
Ý KIẾN CHIA SẺ
Tên của bạn:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung: