CONSULTING SERVICES OF STDe

News Tourist

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUY HOẠCH DU LỊCH
Xem Tiếp...

News - Events

THÔNG BÁO TIN BUỒN
LỜI CẢNH BÁO GÂY SỐC VỀ SỐ PHẬN TRÁI ĐẤT
Project 35
Jeu-concours de la page Facebook de Cuisine Vietnamienne
Hanoi Boogie - Lee Kirby and the Tourists
Xem Tiếp...
Tourism Product Sand, Salt and Junk
SẢN PHẨM DU LỊCH CÁT, MUỐI, RÁC
There are no translations available

 
Read more...
 
KIẾM TIỀN TỪ CÁT, MUỐI, RÁC
There are no translations available

(VEF.VN) - "Xã hội hô hào rất nhiều về kinh tế tri thức, nhưng thực tế kinh tế của chúng ta chưa gắn nhiều với tri thức: nhà khoa học nghiên cứu một đằng, doanh nghiệp làm một nẻo. Dự án hy vọng bước đầu sẽ thay đổi tư duy làm du lịch của người Việt.", TS KTS Nguyễn Thu Hạnh chia sẻ.

Read more...
 
SẢN PHẨM DU LỊCH TỪ CÁT, MUỐI, RÁC
There are no translations available

   Tiếp theo dự án biến mưa, bão, lụt miền Trung thành sản phẩm du lịch, nhóm dự án của TS. KTS Nguyễn Thu Hạnh, tiếp tục đưa ra ý tưởng dự án đưa cát, muối, rác thành sản phẩm đột phá cho du lịch biển Việt Nam.
Read more...
 
LÀM DU LỊCH TỪ CÁT, MUỐI...RÁC

Our coast is in possession of  a bounteous treasure of natural resource which are sand and salt. We only have exploited two-tenths or tree-tenths of floating-side value of their all value. There are abundant in diffirent potential values which require a more comprehensive, sophisticated and profound perspective, carries more scientific mindset which didn’t have enough of our attention and adequate investment…I feel regret for our community. In developed countries, there aren’t much of natural resources, but due to  an intellectualness, they have created plenty of breakthroughs for tourism. The more I go, the more injured my national proud suffers.

Read more...
 
Ý TƯỞNG "ĐỘC": DU LỊCH BIỂN VỚI MUỐI VÀ RÁC
There are no translations available

   (VEF.VN) - Xây dựng sản phẩm du lịch biển từ cát, muối và rác thải, làm phong phú thêm cho sản phẩm du lịch từ biển vốn còn nghèo nàn, đơn điệu ở nước ta. Đó là ý tưởng mới nhất của nhóm các nhà khoa học của Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững.

Read more...