CONSULTING SERVICES OF STDe

News Tourist

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ QUY HOẠCH DU LỊCH
Xem Tiếp...

News - Events

THÔNG BÁO TIN BUỒN
LỜI CẢNH BÁO GÂY SỐC VỀ SỐ PHẬN TRÁI ĐẤT
Project 35
Jeu-concours de la page Facebook de Cuisine Vietnamienne
Hanoi Boogie - Lee Kirby and the Tourists
Xem Tiếp...
Staff of STDe Club
CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘT PHÁ (Tiếp)
There are no translations available

 CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘT PHÁ (Tiếp)
Read more...
 
CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘT PHÁ
There are no translations available

CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM DU LỊCH ĐỘT PHÁ
Read more...
 
NHÀ QUẢN LÝ DU LỊCH TỪ TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
There are no translations available

đang cập nhật
Read more...
 
CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC DU LỊCH
There are no translations available

1. GS.TS. Phạm Đức Dương ( Chủ tịch Viện Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á)
2. GS.TS. Phạm Khắc Hùng ( Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công trình Biển - ĐH Xây Dựng)
3. PGS.TS. Vũ Tuấn Cảnh ( Nguyên Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Du lịch)
4. GS.TS. KTS. Nguyễn Lân (Phó chủ tịch Hội quy hoạch đô thị Việt Nam)
5. PGS.TS.  Phạm Hùng Cường  ( Phó hiệu trưởng trường ĐH Xây Dựng)
6. PGS.TS. Nguyễn Quốc Thông (Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam)
7.
TS. Phan Quốc Việt  (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt Group)
8. TS. Nguyễn Thế Trường         
9. ThS. KTS. Ngô Trung Hải (Viện trưởng Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị & Nông thôn)
10. TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh (Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững)
11. TS. Nguyễn Văn Bình  - Phó Giám đốc Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững


Read more...
 
CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH
There are no translations available

1- Công ty Du lịch Bốn Mùa
2- Khách sạn Hương Giang - Huế
3- Khách sạn Thanh Vân - TP Hội An - Quảng Nam
Read more...